Pedagogische kwaliteit

Bent u op zoek naar goede en veilige kinderopvang in Haren? Dan is Harlekijn kinderopvang de plek voor uw kinderen.

Plezier, Samenspel & Spelenderwijs leren

Kinderen leren en ontwikkelen snel, op het kinderdagverblijf of de BSO en op school. De kwaliteit van de opvang wordt met name zichtbaar in het uitvoerend werk van de pedagogisch medewerkers in interactie met de kinderen. Zij maken elke dag weer het verschil.

De nadruk ligt op samenzijn, plezier en spelenderwijs leren. We bieden een veilige, stabiele en vertrouwde plek, waar elk kind zichzelf kan zijn. En waar ook persoonlijke aandacht is voor elk kind. Dit combineren we met activiteiten die de fantasie en verbeeldingskracht van kinderen stimuleren. Bijvoorbeeld naar buiten gaan, bewegen of samen muziek maken. Persoonlijke aandacht en inspiratie wisselen elkaar op een natuurlijke manier af. Zo vergroten de kinderen hun vaardigheden en leren ze spelenderwijs, van en met elkaar, en worden ze elke dag door onze pedagogisch medewerkers in hun ontwikkeling gestimuleerd.

Pedagogisch beleid

De 4 Pedagogische doelen waar onze opvang op gebaseerd is:

 1. emotionele veiligheid
 2. persoonlijke ontwikkeling
 3. sociale ontwikkeling
 4. leren omgaan met normen en waarden.

De nadruk ligt op samenzijn, plezier en spelenderwijs leren. We bieden een veilige, stabiele en vertrouwde plek, waar elk kind zichzelf kan zijn. En waar ook persoonlijke aandacht is voor elk kind. Dit combineren we met activiteiten die de fantasie en verbeeldingskracht van kinderen stimuleren. Bijvoorbeeld naar buiten gaan, bewegen of samen muziek maken. Persoonlijke aandacht en inspiratie wisselen elkaar op een natuurlijke manier af. Zo vergroten de kinderen hun vaardigheden en leren ze spelenderwijs, van en met elkaar, en worden ze elke dag door onze pedagogisch medewerkers in hun ontwikkeling gestimuleerd.

Van beleidsplan naar werkplan.
In ons pedagogisch beleidsplan staan onze uitgangspunten nader omschreven, de link vindt u hieronder. De praktische uitwerking van het pedagogisch beleidsplan staat in het pedagogisch werkplan. Elke locatie heeft zo’n werkplan. U kunt het altijd inzien op de locatie.

Lees meer over onze Pedagogische werkwijze

Voeding

Gezond eten is belangrijk. Zeker voor jonge kinderen in de groei. In combinatie met voldoende beweging draagt gezonde voeding bij aan een goede ontwikkeling van jonge kinderen. Daarom eten we bij Harlekijn met de kinderen zoveel mogelijk gezond. Zelf zijn we hierbij het voorbeeld voor de kinderen. Ook al zijn ze nog zo klein, ze nemen ons eetpatroon over. Ook als het gaat om goede en slechte eetgewoonten. Een gezonder kind begint bij een gezond voorbeeld.

We hebben onze uitgangspunten en werkwijze vastgelegd in een voedingsbeleid waar we ons zowel op het KDV als op de BSO aan houden. Niet alleen wat we eten is hierin vastgelegd, maar ook hoe en hoevaak we iets eten. Eten is ook duidelijk een sociaal moment, daarom zitten we met elkaar aan tafel als er gegeten en gedronken wordt en maken we het gezellig.

Bekijk ons voedingsbeleid 

Beweegplan

Lekker bewegen is leuk en gezond en goed voor o.a. de motorische ontwikkeling van jonge kinderen. Daarom zijn we gestart met het opzetten van een ‘Beweegplan’, waarbij het plezier hebben met elkaar voorop staat. Dit sluit goed aan op onze VVE methode Piramide. In ons beweegplan bieden we de kinderen op meerdere momenten in de week drie verschillende manieren van bewegen aan, namelijk: Dans, Spel & Yoga. Lees verder over het beweegplan.

Vroeg- en Voorschoolse Educatie: Piramide

Op Harlekijn werken we met de voorschoolse educatiemethode ‘Piramide’. Met deze methode als leidraad willen we de kinderen een goede startpositie in het basisonderwijs geven. Uiteraard staat spelen voorop; kinderen leren immers al spelend. Het plezier van de kinderen staat steeds voorop. Piramide is een educatieve methode waarbij de speel-leeromgeving erg belangrijk is. De methode kenmerkt zich door een rijk en gevarieerd aanbod aan de hand van wisselende thema’s in een gestructureerde omgeving en op alle ontwikkelingsgebieden:

 • persoonlijkheidsontwikkeling
 • sociaal-economische ontwikkeling
 • kunstzinnige ontwikkeling
 • ontwikkeling van de waarneming
 • denkontwikkeling
 • taalontwikkeling
 • oriëntatie op ruimte, tijd en wereldverkenning

Als verdieping en aanvulling op deze methode hebben we in 2015 ontwikkeld en geïntroduceerd: De ‘Vertelkoffer’, het ‘Beweegplan’ en ‘Boekstart’.

Boekstart

Met het project ‘Boekstart’ stimuleren we op Harlekijn het (voor-)lezen. Steeds meer ouders realiseren zich gelukkig dat voorlezen belangrijk is voor de ontwikkeling van kinderen en een goed voorleesklimaat in de kinderopvang is hierbij een groot pluspunt. Het project heeft inmiddels naast 3 gecertificeerde medewerkers, nieuw ingerichte leeshoeken, allerlei nieuwe initiatieven op leesgebied opgeleverd. Ouders worden hierin regelmatig betrokken.

Wilt u meer lezen hierover? Kijk dan op De doorgaande leeslijn.

De Vertelkoffer

In 2015 is de vertelkoffer geïntroduceerd. Deze vertelkoffer wordt gevuld met allerlei verschillende attributen waardoor er spelenderwijs aan de taalontwikkeling gewerkt kan worden.

De koffer is door de pedagogisch medewerkers naar eigen inzicht te vullen met attributen passend bij de 9 geformuleerde doelen, dit kan met bestaande spullen, meegebrachte spullen, zelfgemaakte spullen en uiteraard het themaboek bij desbetreffend thema. Hierbij wordt een vertelstok en toverkleed toegevoegd. De vertelstok kan op verschillende manieren worden gebruikt: bijv. als “microfoon” als een kind aan het woord is. Met het toverkleed kunnen bijv. spulletjes weggetoverd worden waarna de kinderen mogen raden wat er weg is… Lees meer over de vertelkoffer!