Medewerkers

Werken met kinderen vraagt een grote toewijding en verantwoording.

Daarnaast zijn liefde voor het vak en oprechte interesse in de kinderen de belangrijkste voorwaarden.

Onze medewerkers

Wij hechten veel belang aan de kwaliteit van onze medewerkers. Uiteraard hebben ze allen de vereiste diploma’s. Voor de BSO hebben we tevens medewerkers in dienst met een afgeronde sportopleiding, zodat zij goed en verantwoord invulling kunnen geven aan het sport & spelprogramma voor deze groep kinderen.

Bij volledige bezetting  zijn er twee vaste leidsters per groep werkzaam, eventueel aangevuld met een stagiaire. Ziekte en afwezigheid vangen we zoveel mogelijk met elkaar op, zodat de kinderen niet voortdurend vreemde gezichten zien. Dit kan, omdat de meeste medewerkers 3 of 4 dagen werken. Aan stagiaires bieden we de gelegenheid (na een voorselectie) bij ons ervaring op te doen. De stage moet minimaal een half jaar duren.

Medewerkers KDV

Liedjes zingen, samen spelen, brandjes blussen, luiers verschonen, knuffelen met de jongsten, zorgen voor regelmaat & hygiëne, een verantwoorde opvoeding en een goed contact met ouders; dat is maar een greep uit de werkzaamheden waar onze pedagogisch medewerkers dagelijks verantwoordelijk voor zijn.

Een vak apart. En een grote verantwoording. Ouders vertrouwen ons immers de zorg toe van het meest dierbare: hun kind. Wij hechten daarom veel belang aan de kwaliteit van onze medewerkers. Uiteraard hebben ze allen de vereiste diploma’s. Daarnaast vinden wij het essentieel dat zij goed kunnen functioneren in een team, stevig in hun schoenen staan en het belangrijkste van alles: liefde voor hun vak uitstralen en oprechte interesse in de kinderen hebben.

Bij volledige bezetting van de groep zijn er twee vaste leidsters werkzaam, eventueel aangevuld met een stagiaire. Ziekte en afwezigheid vangen we zoveel mogelijk met elkaar op, zodat de kinderen niet voortdurend vreemde gezichten zien. Dit kan, omdat de meeste medewerkers 3 of 4 dagen werken. Wel hebben we hiernaast ook een kleine invalpool met ‘vaste’ medewerkers die op alle groepen kunnen invallen. Aan stagiaires bieden we de gelegenheid (na een voorselectie) bij ons ervaring op te doen. De stage moet minimaal een half jaar duren.

Medewerkers BSO

Wij hechten veel belang aan de kwaliteit van onze medewerkers. Uiteraard hebben ze allen de vereiste diploma’s. Voor de BSO hebben we tevens medewerkers in dienst met een afgeronde sportopleiding, zodat zij goed en verantwoord invulling kunnen geven aan het sport & spelprogramma voor deze groep kinderen.

Bij volledige bezetting van de groep zijn er twee vaste leidsters werkzaam, eventueel aangevuld met een stagiaire. Ziekte en afwezigheid vangen we zoveel mogelijk met elkaar op, zodat de kinderen niet voortdurend vreemde gezichten zien. Dit kan, omdat de meeste medewerkers 3 of 4 dagen werken. Aan stagiaires bieden we de gelegenheid (na een voorselectie) bij ons ervaring op te doen. De stage moet minimaal een half jaar duren.

Vacatures

Op dit moment zijn er geen vacatures.