Kinderdagverblijf

Bent u op zoek naar goede en veilige kinderopvang in Haren? Dan is Harlekijn kinderopvang de plek voor uw kinderen.

Onze dagopvang (kdv) voor 0-4 jaar

De eerste jaren van een kind vormen de basis van waaruit het zich verder kan ontwikkelen. Goede dagopvang, op uren dat de ouders niet beschikbaar zijn, is daarom essentieel. Wij vinden het belangrijk dat kinderen en ouders zich bij ons thuis voelen, in een ruimte die aanspreekt en uitdaagt en met vertrouwde leiding.

Via de eerste fase van totale afhankelijkheid waarin het accent op verzorgen en liefdevolle aandacht ligt, ontwikkelt een baby kind zich langzamerhand tot een zelfstandige en “onafhankelijke” 4-jarige kleuter. In deze ontwikkeling proberen wij de kinderen zo goed mogelijk te begeleiden en te stimuleren, waarbij kwaliteit en veiligheid voorop staan, maar minstens netzo belangrijk is het plezier en welzijn van het kind.

Onze uitgangspunten:

  • Spel staat voorop. Spelen is de meest natuurlijke uitdrukkingsvorm van kinderen en is onmisbaar voor de ontwikkeling.
  • Een kind moet goede zorg krijgen, zich veilig en op zijn gemak voelen en vertrouwen hebben in de leiding. Pas dan kan hij komen tot een optimale ontwikkeling.
  • Ieder kind is uniek, heeft een eigen persoonlijkheid en mag zich in zijn eigen tempo en op zijn eigen manier ontwikkelen.
  • De zelfstandigheid en het zelfvertrouwen van een kind moet de kans krijgen te groeien.

Locatie Hortuslaan

Op de 3 horizontale KDV groepen die hier gevestigd zijn is volop mogelijkheid voor optimale ontwikkeling van de kinderen. Betrokken pedagogisch medewerkers begeleiden en stimuleren de kinderen in hun ontwikkeling. ook buiten zijn er volop speelmogelijkheden en door de centrale ligging is het een ideale uitvalsbasis voor uitstapjes met de kinderen.

Hortuslaan 18, Haren

050 30 80 522

info@kdvharlekijn.nl

N

LRK: 224812580

Locatie Kromme Elleboog

Op deze gezellige locatie zijn 2 horizontale groepen voor maximaal 20 kinderen. Vaste pedagogisch medewerkers staan garant voor pedagogisch verantwoorde opvang voor de kinderen in een huiselijke & warme sfeer. Beide groepen hebben een aparte buitenspeelplaats om lekker naar buiten te gaan.

Kromme Elleboog 27, Haren

050 53 43 000

info@kdvharlekijn.nl

N

LRK: 101874996

Tarieven
Hieronder vindt u het overzicht van onze KDV-tarieven voor 2019.  Harlekijn is 51 weken per jaar geopend van 7.30 – 18.15 uur. Het reguliere uurtarief bedraagt € 8,10. Verlengde opvang is eventueel mogelijk tot 18.30 uur. Afwijkende vormen van opvang zijn in overleg mogelijk.

Dagopvang 51 wkn/jaar  7.30 – 18.15 uur

dagen Uren p/maand Bruto prijs p/maand*
1   45,7    370,26
2   91,4    740,52
3 137,1 1.110,78
4 182,8 1.481,04
5 228,5 1.851,30

*via de kinderopvangtoeslag ontvangt u een aanzienlijke teruggave van  deze maandkosten.  Via  www.toeslagen.nl kunt u deze bijdrage voor uw situatie berekenen.

Maandelijks krijgt u als ouders een factuur met het volledige maandtarief voor de opvang. Deze factuur wordt aan het begin van de maand naar u gemaild. Rond de 25e van de betreffende maand wordt het maandbedrag middels automatische incasso door ons geïnd.

De bruto prijzen zijn all-in. Alle kosten van voeding, luiers en administratie zijn hier bij inbegrepen. Alleen flesvoeding is niet inbegrepen en dient u zelf mee te brengen.

Inschrijfkosten bedragen eenmalig 17,50 per kind.

Het is mogelijk om incidenteel of structureel extra dagen/dagdelen af te nemen. De richtlijnen hiervoor kunt u hieronder inzien.

Richtlijnen-extra afname incidentele en flexibele opvang-KDV

Kinderopvangtoeslag

Als u kinderopvang voor uw kind(eren) afneemt, kunt u in veel gevallen in aanmerkingen komen voor een tegemoetkoming in de kosten door middel van de kinderopvangtoeslag. deze tegemoetkoming is inkomensafhankelijk. Voor een tweede kind is deze bijdrage hoger dan voor een eerste kind.

De ouderbijdrage wordt vastgesteld aan de hand van de adviestabel van het ministerie van VWS. de tabel voor 2016 kunt u hieronder zien. Een proefberekening op basis van uw gezinsinkomen kunt u ook maken op de site van de belastingdienst:  www.toeslagen.nl.

Bekijk Oudertabel 2016 (pdf)

Landelijke Register (LRK)

In het Landelijk Register Kinderopvang worden alle kinderopvang-organisaties geregistreerd die voldoen aan de kwaliteitseisen van de Wet Kinderopvang. Om in aanmerking te komen voor kinderopvangtoeslag moet er gebruik worden gemaakt van kinderopvang die in het LRK is opgenomen. Hieronder de nummers (per locatie) waarmee Harlekijn geregistreerd staat:

  • KDV Hortuslaan 224812580
  • KDV Kromme Elleboog 101874996
  • BSO Hortuslaan 110629188
  • De Groene BSO 225507031
  • BSO TSH Sport & Spel 273347676
Algemene voorwaarden

De kinderopvang in Nederland heeft zich ontwikkeld tot een marktgerichte branche van maatschappelijke dienstverlening. De kinderopvang is een dynamische bedrijfstak waar de verscheidenheid van dienstverlening toeneemt.

Afnemers en aanbieders van kinderopvang hebben daarom brancheafspraken over de dienstverlening gemaakt. Deze zijn vastgelegd in Algemene Voorwaarden die beogen rechten en plichten van partijen evenwichtig te verdelen. Voor de consument betekent dit meer duidelijkheid en rechtszekerheid. Aan ondernemers verschaffen de Algemene Voorwaarden een gelijke rechtsbasis.

Algemene Voorwaarden kunnen oneigenlijke concurrentie deels voorkomen en bieden de ondernemer de mogelijkheid zich te profileren met prijs, kwaliteit en soort van dienstverlening. Het uitgangspunt bij de ontwikkeling van Algemene Voorwaarden is dat kinderopvang in Nederland algemeen toegankelijk is en dat goede voorwaarden een kwalitatief verantwoorde kinderopvang kunnen borgen. Dat is in het belang van alle betrokken partijen: de ouders, de kinderen en de ondernemers. Centraal bij dit alles staat dat het bij kinderopvang gaat om de kwetsbare groep van jonge kinderen.

Hier kunt u onze algemene voorwaarden inzien: algemene voorwaarden KDV en BSO