De vertelkoffer

De vertelkoffer

In 2015 is de vertelkoffer geïntroduceerd. Deze vertelkoffer wordt gevuld met allerlei verschillende attributen waardoor er spelenderwijs aan de taalontwikkeling gewerkt kan worden. De koffer is door de pedagogisch medewerkers naar eigen inzicht te vullen met attributen passend bij de 9 geformuleerde doelen, dit kan met bestaande spullen, meegebrachte spullen, zelfgemaakte spullen en uiteraard het themaboek bij desbetreffend thema. Hierbij wordt een vertelstok en toverkleed toegevoegd. De vertelstok kan op verschillende manieren worden gebruikt: bijv. als “microfoon” als een kind aan het woord is. Met het toverkleed kunnen bijv. spulletjes weggetoverd worden waarna de kinderen mogen raden wat er weg is… Hieronder bijgevoegd de doelen die bij de taalkoffer horen, dit als handleiding bij het vullen van de koffer.

Doel 1: Woordenschat en woordgebruik>

Activiteit:Leg atributen die met het boek/ thema te maken hebben in de kring en laat de kinderen het zo gedetailleerd mogelijk  beschrijven. Grote, rode, ronde ect. Materiaal: Verschillende atributen die met het boek/ thema te maken hebben.

Doel 2: Vloeiend en verstaanbaar vertellen

Activiteit: Laat de kinderen zelf het boek “voorlezen”(vertellen) Materiaal: Het boek (maak bv een heel klein boekje na) en vertelstok.

Doel 3: Luisteren

Activiteit: Lees het boek zelf voor Materiaal: Het boek.

Doel 4: Gesprekjes voeren

Activiteit: Praat met de kinderen over het boek/ thema Materiaal: verschillende atributen die met het boek/ thema te maken hebben en vertelstok.

Doel 5: Mening uiten en vragen stellen

Activiteit: Bespreek met de kinderen wat ze van het boek vinden en waarom Materiaal: vertelstok

Doel 6: Leesplezier

Activiteit: Leer de kinderen een versje/ liedje. Materiaal: verschillende atributen die met het boek/ thema te maken hebben en vertelstok.

Doel 7: Oriëntatie op boek en verhaal

Activiteit: Laat de kinderen zelf door het boek bladeren en de tekeningen bekijken, kan goed in kleine groepjes. Materiaal: Het boek.

Doel 8: Oriëntatie op geschreven taal

Activiteit: Maak met de kinderen een woordveld van de woorden uit het verhaal. De kinderen zeggen de woorden en jij schrijft ze op. Materiaal: Een groot papier en stift of pen

Doel 9: Fonemisch bewustzijn en alfabetisch principe

Activiteit: Zeg een woord in klanken en laat de kinderen zeggen of aanwijzen wat je gezegt. Materiaal: verschillende atributen die met het boek/ thema te maken hebben.

Boekstart

Met het project ‘Boekstart’ stimuleren we op Harlekijn het (voor-)lezen. Steeds meer ouders realiseren zich gelukkig dat voorlezen belangrijk is voor de ontwikkeling van kinderen en een goed voorleesklimaat in de kinderopvang is hierbij een groot pluspunt. Het project heeft inmiddels naast 3 gecertificeerde medewerkers, nieuw ingerichte leeshoeken, allerlei nieuwe initiatieven op leesgebied opgeleverd. Ouders worden hierin regelmatig betrokken. Wilt u meer lezen hierover? Kijk dan op www.lezen.nl/publicaties/de-doorgaande-leeslijn.