Buitenschoolse opvang

Bent u op zoek naar goede en veilige kinderopvang in Haren? Dan is Harlekijn kinderopvang de plek voor uw kinderen.

Opvang voor schoolgaande kinderen van 4 tot 12 jaar (Bso)

Ook dat kan bij Harlekijn op één van onze drie BSO locaties. Er is opvang na school, in reguliere schoolvakanties en tijdens margedagen. Bij Harlekijn zien we de BSO als een van de drie ‘opvoedingssferen’ waarin kinderen uiteindelijk worden wie ze zijn. Thuis, op school en op de BSO. De BSO moet daarom een plek zijn waar je net zo graag bent als thuis en op school, maar waar weer andere kinderen en mogelijkheden zijn. Ieder kind mag opgroeien op de manier die bij hem of haar past. Een veilige omgeving is hierbij noodzaak, maar vertrouwen en uitdaging minstens zo belangrijk.

Naschoolse opvang start in de middag, als de school is afgelopen. Onze pedagogisch medewerkers halen de kinderen op en zorgen ervoor dat ze veilig aankomen bij hun eigen BSO-locatie. Uitgangspunt hierbij is de kinderen een huiselijke omgeving te bieden, waar ze na een intensieve schooldag kunnen bijkomen, hun verhalen kwijt kunnen en zich kunnen uitleven in allerlei activiteiten op zowel sociaal, creatief als sportief gebied.

Tijdens de schoolvakanties en op margedagen kunnen de kinderen op hun vaste dagen de hele dag terecht op de buitenschoolse opvang*. Hier zorgen we voor een echte vakantiesfeer. We sporten, maken muziek, gaan naar het bos of de kinderboerderij. Regelmatig organiseren we leerzame en leuke activiteiten aan de hand van een thema.

* het minimum aantal kinderen per dag is vastgesteld op 3. Bij minder kinderen op een marge- of vakantiedag is er geen opvang en kan deze dag geruild worden met een andere dag in de betreffende vakantie.

Onze BSO locaties staan hieronder kort beschreven. De jongste kinderen starten op de BSO Hortuslaan en van daaruit stromen ze op 5 en 6 jarige leeftijd door naar De Groene BSO of naar TSH Sport & Spel.

BSO Hortuslaan

De jongste BSO kinderen gaan naar deze locatie, waar ook het kinderdagverblijf is gevestigd. Zo kunnen de kinderen in deze huiselijke en vertrouwde omgeving geleidelijk wennen aan de verandering van naar school gaan en de BSO. Zowel binnen als buiten zijn volop activiteiten mogelijk.

 

Hortuslaan 18, Haren

050 308 0524 (tijdens BSO-uren)

info@kdvharlekijn.nl

N

LRK: 110629188

BSO TSH Sport & Spel

Hier zijn wij met de BSO gehuisvest bij de tennisvereniging TSH. Sport & Spel vormt hier een belangrijk onderdeel van het activiteiten programma. De kinderen kunnen kennismaken met verschillende sporten. Hiervoor is er een sportdocent aangenomen die op verantwoorde wijze invulling geeft aan de sportactiviteiten. Daarnaast kunnen de kinderen zich ook uitleven in andere activiteiten.

Oosterweg 24, Haren

06 479 54 807 (tijdens BSO-uren)

info@kdvharlekijn.nl

N

LRK: 273347676

De Groene BSO

Hier zijn wij met de BSO ingetrokken bij het splinternieuwe clubhuis van de voetbalvereniging VV Gorecht. Ook hier vormt sport een belangrijk onderdeel van de activiteiten. Zowel binnen als buiten hebben de kinderen volop de ruimte en mogelijkheden allerhande activiteiten te ondernemen.

Scharlakenlaan 24

06 339 166 45 (tijdens BSO-uren)

N

LRK: 225507031

Algemene voorwaarden

De kinderopvang in Nederland heeft zich ontwikkeld tot een marktgerichte branche van maatschappelijke dienstverlening. De kinderopvang is een dynamische bedrijfstak waar de verscheidenheid van dienstverlening toeneemt.

Afnemers en aanbieders van kinderopvang hebben daarom brancheafspraken over de dienstverlening gemaakt. Deze zijn vastgelegd in Algemene Voorwaarden die beogen rechten en plichten van partijen evenwichtig te verdelen. Voor de consument betekent dit meer duidelijkheid en rechtszekerheid. Aan ondernemers verschaffen de Algemene Voorwaarden een gelijke rechtsbasis.

Algemene Voorwaarden kunnen oneigenlijke concurrentie deels voorkomen en bieden de ondernemer de mogelijkheid zich te profileren met prijs, kwaliteit en soort van dienstverlening. Het uitgangspunt bij de ontwikkeling van Algemene Voorwaarden is dat kinderopvang in Nederland algemeen toegankelijk is en dat goede voorwaarden een kwalitatief verantwoorde kinderopvang kunnen borgen. Dat is in het belang van alle betrokken partijen: de ouders, de kinderen en de ondernemers. Centraal bij dit alles staat dat het bij kinderopvang gaat om de kwetsbare groep van jonge kinderen.

Hier kunt u onze algemene voorwaarden inzien: algemene voorwaarden KDV en BSO

Kinderopvangtoeslag

Als u kinderopvang voor uw kind(eren) afneemt, kunt u in veel gevallen in aanmerkingen komen voor een tegemoetkoming in de kosten door middel van de kinderopvangtoeslag. deze tegemoetkoming is inkomensafhankelijk. Voor een tweede kind is deze bijdrage hoger dan voor een eerste kind.

De ouderbijdrage wordt vastgesteld aan de hand van de adviestabel van het ministerie van VWS. de tabel voor 2016 kunt u hieronder zien. Een proefberekening op basis van uw gezinsinkomen kunt u ook maken op de site van de belastingdienst:  www.toeslagen.nl.

Bekijk Oudertabel 2016 (pdf)

Landelijke Register (LRK)

In het Landelijk Register Kinderopvang worden alle kinderopvang-organisaties geregistreerd die voldoen aan de kwaliteitseisen van de Wet Kinderopvang. Om in aanmerking te komen voor kinderopvangtoeslag moet er gebruik worden gemaakt van kinderopvang die in het LRK is opgenomen. Hieronder de nummers (per locatie) waarmee Harlekijn geregistreerd staat:

  • KDV Hortuslaan 224812580
  • KDV Kromme Elleboog 101874996
  • BSO Hortuslaan 110629188
  • De Groene BSO 225507031
  • BSO TSH Sport & Spel 273347676
Tarieven

Hieronder vindt u het overzicht van onze BSO-tarieven voor 2019. Harlekijn is 51 weken per jaar geopend. Tijdens schoolweken is er s’middags na school opvang en tijdens vakanties en margedagen is er de gehele dag opvang mogelijk. Verlengde opvang is eventueel mogelijk tot 18.30 uur. Afwijkende vormen van opvang zijn in overleg mogelijk.

51 wkn

 

(inclusief vakantie & margedagen)

Uurprijs € 7,71

40 weken

 

(geen opvang in schoolvakanties en op margedagen)

Uurprijs € 8,09
Extra (incidentele) opvang per uur Uurprijs € 8,75

Via de kinderopvangtoeslag ontvangt u een aanzienlijke teruggave van  deze maandkosten.  Via  www.toeslagen.nl kunt u deze bijdrage voor uw situatie berekenen.

Maandelijks krijgt u als ouders een factuur met het volledige maandtarief voor de opvang. Deze factuur wordt aan het begin van de maand naar u gemaild. Rond de 25e van de betreffende maand wordt het maandbedrag middels automatische incasso door ons geïnd.

Het is mogelijk om incidenteel of structureel extra dagen/dagdelen af te nemen. De richtlijnen hiervoor kunt u hieronder inzien. Richtlijnen extra afname incidentele en flexibele opvang KDV