Aanmelden

Bent u op zoek naar goede en veilige kinderopvang in Haren? Dan is Harlekijn kinderopvang de plek voor uw kinderen.

Aanmeldformulier


Uw naam

Uw bsn-nummer

Naam partner

Bsn-nummer partner

Adres

Postcode

Woonplaats

Telefoon (prive)

Telefoon (06)

Telefoon (werk)

IBAN rekeningnummer

T.n.v.

BIC code bank

E-mailadres

Gegevens Kind

Naam en achternaam

Bsn-nummer kind

Geboortedatum

Jongen/meisje? JongenMeisje

Gewenste plaatsingdatum

Soort opvang en lokatie

 

Indien BSO (alleen invullen als uw kind naar de BSO gaat)

Welke school zit uw kind:

In welke groep:

Gewenste opvangdagen KDV of BSO

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Bent u geïnteresseerd om deel uit te maken van de ouderraad?

janee

Opmerkingen

Hierbij verklaar ik kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de algemene voorwaarden van Harlekijn Kinderopvang en de verwerking van de persoonsgegevens. Voor meer informatie over de verwerking van de persoonsgegevens verwijs ik u naar ons privacystatement en de algemene voorwaarden.